Хубаво би било да се виждат повече колаборации от подобно естество!