Register

I. Предмет

Настоящият документ представя общите условия или условията на ползване на https://brd-shop.com, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин.

II. Данни за продавача

1. Би Ер Ди ЕООД Седалище и адрес на управление: Варна, ул. Евлоги Георгиев 23 Вписване в публични регистри: БУЛ : 206114607

2. Адрес за кореспонденция Варна, ул. Евлоги Георгиев 23 както и от формата на сайта

III. Дефиниции

1. Продавач – Онлайн магазин https://brd-shop.com

2. Сайт – домейнът https://brd-shop.com и неговите поддомейни;

3. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друг правен субект, който използва сайта на Онлайн магазин https://brd-shop.com по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.;

4. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта;

5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през Сайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта;

6. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта;

7. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача;

8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта;

9. Съдържание

•    цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;

•    съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

•    всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

•    информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

•    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

•    данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

10. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки, Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация;

11. Трансакция – действието от страна на Онлайн магазин за https://bradata-shop.myshopify.com/по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено с пощенски паричен превод;

12. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите така, както са посочени в описанието им;

13. Въпрос – Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница;

14. Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог.

IV. Поръчка и създаване на клиентски профил

1. В магазина са разположени основните главни категории. Чрез избор на съответната категория се визуализира списък с предлаганите артикули. Всеки модел може да бъде разгледан детайлно – параметрите му, други допълнителни изображения, цветови гами и други. Спирайки се на конкретен продукт , първо е необходимо да изберете желания от Вас размер, след което да натиснете бутона КУПИ. Вече се намирате във Вашата клиентска кошница.

2. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

3. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането.

4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага, във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

V. Доставка и замяна

1. Доставката се осъществява чрез куриерска фирма Еконт

2. Срокът за доставка на модели, които са в наличност, е до 2 (един) работни дни, ако поръчката е извършена до 16:00 часа. Ако поръчката е извършена след 16:00 часа, срокът за доставка е между 3 (три) и 4 (четири) работни дни.

3. В случаите на изчерпани наличности можете да получите пратката си на по-късен етап, като предварително датата за извършване на доставката се съгласува с Вас.

4. Всички пратки, независимо от вида и количеството си, се изпращат до адрес на територията на България за клиента. Срокът за доставка на поръчаните стоки започва да тече от момента на потвърждаване на поръчката.

5. При невъзможност поръчката Ви да бъде изпълнена поради изчерпана наличност или други причини ще бъдете уведомени своевременно. Поръчки, направени в един и същи ден от един потребител, могат да бъдат изпратени като една пратка, като това трябва да се спомене допълнително в полето за свободен коментар. При невъзможност поръчката Ви да бъде изпълнена поради изчерпана наличност или други причини ще бъдете уведомени своевременно.

6. При невъзможност за изпълнение на специална поръчка поради причини, независещи от “Би Ер Ди” ЕООД, запазваме правото си да анулираме поръчката.

7. Имате право да ползвате опцията „Преглед и проба преди заплащане“- клиентът има право да отвори, разгледа и премери поръчания артикул, преди да го заплати. В случай, че се откаже от стоката, той трябва да заплати разходите по връщането й.

8. Имате право да ползвате и опцията „Безплатна замяна“ на същия артикул

9. Безплатна замяна се прави само в случаите, в които артикулът е бил заплатен.

10. Разходите по замяна, която се осъществява в последващ момент (след като пратката е премерена и заплатена), са за сметка на клиента.

VI. Плащане

1. Плащането може да се извърши чрез наложен платеж. Наложен платеж е услуга, при която стойността на покупката, дължима към Онлайн магазин https://brd-shop.com, се събира от куриер от името на Би Ер Ди ЕООД. Преди пратката да бъде предадена на получателя или негов представител, получателят или неговият представител трябва да заплатят сумата на поръчката на куриера, като имат право да отворят, разгледат и премерят поръчания артикул, преди той да бъде заплатен.

Купувачът заплаща стойността на куриера при получаване на стоката плюс цената на доставка.

2. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

VII. Отказ от стока

1. По чл. 52 ал. 1 и 2 от ЗЗП потребителите, пазарували от Онлайн магазин https://brd-shop.com, имат право да се откажат от закупената стока в рамките на 14-дневен срок от получаването й, без да посочват причини за това.

Начин на връщане: запазвайте оригиналния вид на върнатите стоки, неизползвани и в оригиналната опаковка. Поставете артикула,  https://brd-shop.com , който желаете да върнете, заедно с касовия бон от Еконт.

Потребителите носят отговорност при намалена стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

2. Връщането на продуктите се осъществява чрез куриерска фирма в сътрудничество с „Би Ер Ди“ ЕООД – куриерската компания за бързи доставки Еконт. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора.

3. Разходите по връщането са изцяло за сметка на клиента и се определят по актуалната ценова листа на куриерската фирма, с която се осъществява връщането. Връщанията се осъществяват до адрес за връзка, посочен в настоящите общи условия.

4. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

5. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

6. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежносредство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за потребителя. При връщане на сумата чрез наложен платеж – Клиентът може да изпрати закупения от него продукт по куриер с наложен платеж до посочения в т.3 адрес.

Ситуации, даващи право на отказ от поръчаните стоки:

Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата сума;

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й;

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. Моля, при възможност запазвайте оригиналния вид на върнатите стоки, неизползвани и в оригиналната опаковка. Потребителите носят отговорност при намалена стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

7. При връщане на продукт, закупен в рамките на промоционална кампания на пакетна цена заедно с друг продукт / други продукти, клиентът се задължава да върне заедно всички продукти, включени в пакета.

VIII. Рекламации

Съгласно Общите условия на онлайн магазина https://brd-shop.com   и в съответствие със Закона за защита на потребителите (ЗЗП), вие имате право да се откажете от закупените продукти в срок до 14 дни, считано от датата, на която сте получили стоките.

Ако желаете да върнете стоки, моля свържете се с нас чрез формата за контакт

Изпратете ни вашия имейл адрес, номера на поръчката и причината, поради която желаете да върнете един или няколко продукта.

Непосредствено след получаване на вашето запитване, ние ще потвърдим на вашият имейл и/или по телефона и ще изпратим куриер, който да вземе продуктите от вас.

След като получим продуктите, ще проверим дали те отговарят на оригиналното състояние и вида, в който са Ви били продадени, като ще Ви уведомим ако установим евентуални забележки намаляващи стойността им.

Ако желаете възстановяване на сумата, ще изпратим куриер, който да Ви изплати стойността на върнатите продукти. Срокът за възстановяване на сумата към вас е не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за вашето решение за отказ от продуктите.

В случай, че рекламацията се дължи на констатирани липси, неописани дефекти на продуктите, несъответствие с обявените размери или несъответствие с обявената търговска марка, куриерските разходи са за наша сметка.

При всички останали случаи, ние приспадаме от дължимата Ви сума, разход в размер на 1 куриерска услуга (за взимане на продуктите от вас) на стойност равна на цената за доставка до вашето населено място.

IX. Рекламации не се приемат в следните случаи:

Преждевременно износване в следствие на експлоатация.

X. Условия за ползване и конфиденциалност на личните данни

Всички данни, предоставени от клиентите, се пазят под строг контрол и са 100% защитени. Личните данни на клиентите се използват САМО в случаите, необходими за осъществяване на търговска дейност и не се споделят с трети лица. Онлайн магазин https://brd-shop.com  запазва правото си да променя цените в магазина по всяко време. Клиентът е длъжен да заплати сумата, която е била актуална към датата на неговата поръчка.

XI. Други общи условия

  1. Търговецът е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Потребителят упражнява правото си на отказ от общите условия като изпраща до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението. Отказът от договора не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт. Измененията в общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е уведомен за тях и не е упражнил правото си на отказ.Търговецът е длъжен да установи факта на уведомяване на потребителя за изменение в общите условия.
  •  Основните характеристики на стоките в онлайн магазина са описани в продуктовата страница за всеки един продукт.
  •  Всяко използване на този САЙТ означава, че (a) Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
  •  Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или по имейла да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
  • . Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
  •  В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
  • . Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
  •  Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

XII. Спорове и жалби

1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси Клиентът има право да отправи спорните въпроси към нас на посочения за кореспонденция адрес.

2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Онлайн магазинa https://brd-shop.com  и потребител, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

3. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) или да използвате платформа за Онлайн решаване на спорове (ОРС).

4. Онлайн решаване на спорове

Този уебсайт е създаден от ЕС в помощ на потребителите. Можете да го използвате, за да подадете жалба относно стоки или услуги, които сте купили по интернет, и за да намерите неутрална трета страна („орган за решаване на спорове“), която да разгледа спора. В някои страни търговците също могат да подават жалби срещу потребители. Ако това важи за вашата държава, можете да използвате системата като търговец, за да подадете жалба срещу потребител.